ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ MR520

Дані Правила використання Подарункового сертифікату MR520 (надалі - Правила) на підставі статей 6, 11, 627, 634-635 698-711 Цивільного кодексу України та є договором приєднання, який регулюють питання придбання, передання, обігу, використання подарункового сертифікату MR520/

Подарунковий сертифікат MR520 можна використати для оплати вартості будь-яких товарів в магазинах MR520, на сайті mr520.com, у у відповідності до положень даних Правил.

Строк дії Подарункового сертифікату MR520 становить 12 місяців з моменту його продажу (оплати грошових коштів, що становлять його номінал та є авансом за Попереднім договором купівлі-продажу товару).

Подарунковий сертифікат MR520 можна отримати в магазинах MR520 після внесення грошових коштів, що становлять номінал Картки в касу або на рахунок суб'єкта господарювання.

Подарунковий сертифікат MR520 стає придатним до використання

(активується) одразу після внесення їх номіналу.

Використання Подарункового  сертифікату MR520 в магазині здійснюється шляхом надання на касі магазину сертифіката касиру під час здійснення розрахунків за товар.

Використання Подарункового сертифікату MR520 на сайті здійснюється шляхом озвучування менеджеру цифрового коду, що містяться на Сертифікаті під час здійснення оформлення товару та його оплати.

У разі вибору товару на суму, що перевищує номінал Подарункового сертифікату MR520 (фактичний залишок грошових коштів на Подарунковому сертифікаті MR520), для придбання такого товару особа має здійснити доплату різниці між вартістю відповідного товару та номіналом Подарунковог сертифікату MR520 (фактичним залишком грошових коштів на Картці/Сертифікаті) готівкою або платіжною картою.

До моменту отримання Сертифікату особа повинна ознайомитися з даними Правилами.


Володіння Подарунковим сертифікатом MR520 та/або їх використання означає, що особа ознайомилася та згодна з даними Правилами, а також надає згоду на обробку наданих нею персональних даних та інших відомостей, які вважає за необхідне надати, або які є обов'язковими для надання за законодавством, а також приймає умови відповідальності за недобросовісне використання Сертифікату. Обіг та використання Подарункового сертифікату здійснюється відповідно до умов Правил, що діють на час вчинення відповідної дії, незалежно від дати придбання Сертифікату.


Верифікація даних (інформації), наданих під час отримання та/або використання Подарункового сертифікату MR520 не проводиться. Вся інформація, надана під час отримання та/або використання Подарункового сертифікату MR520 приймається MR520 без будь-якою додаткової перевірки.


Подарунковий сертифікат MR520 підлягає безоплатному вилученню у разі:

1) повного використання номіналу Подарункового сертифікату MR520,

2) спливу строку дії Подарункового сертифікату MR520.

Якщо Подарунковий сертифікат MR520 або залишок грошових коштів (номіналу) на них не були використані відповідно до умов цих Правил протягом строку їх дії, ці кошти (аванс) – поверненню не підлягають.

Подарунковий сертифікат MR520 поверненню та/або обміну на грошові кошти не підлягає.

При втраті Подарункового сертифікату MR520, незалежно від причин, Сертифікат відновленню не підлягає.

Текст цих Правил оприлюднюється шляхом його публікації на сайті mr520.com.

Особа підтверджує, що вона до приєднання до цих Правил ознайомилася та згодна з усіма їх умовами, та свідомо без будь-якого примусу приєдналась до них. До цих Правил можуть приєднатися лише особи, що мають повну цивільну дієздатність. Приєднуючись до цих Правил, особа підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язаннями, що покладаються на нього в результаті приєднання до цих Правил.