Публичный договор купли-продажи

Договір публічної оферти на купівлю товару через Інтернет – магазин Цей Договір є договором публічної оферти (пропозицією) Фізичної особи підприємця, Заднепровская Катерина Олегівна, місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи – підприємця: м.Харків, вул.. Кричевського № 39 кВ.108, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3252206007, (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною особою (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин). Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Інтернет – магазину і Покупця і регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

1. Терміни та визначення. «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети, що пропонуються до продажу в Інтернет - магазині, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом. «Інтернет – магазин» - сайт Продавця «www.mr520.com», створений для укладення договорів роздрібної купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.  «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

2. Предмет договору.

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст договору – оферти (далі – Договір) розміщений за адресою: www.mr520.com

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається факт оплати Покупцем замовлення (надходження на рахунок Продавця коштів за Товар).

3. Порядок оформлення замовлення.

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет – магазині через форму «кошика», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, вказаному в розділі контактів Інтернет – магазину.

3.2. Строк формування замовлення до 2 робочих днів з моменту подання заявки. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

3.3. Покупець отримує рахунок на оплату з реквізитами Продавця по електронній пошті або на факс.

4. Порядок оплати замовлення.

4.1. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку або за допомогою Інтернет - банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати); Якщо Покупець не з’явився для отримання Товару відповідно до замовлення в представництво служби доставки з неповажних причин (поважність яких не може бути підтверджена документально), 10% здійсненої передплати Покупцеві не повертається.

2) накладним платежем при отриманні замовлення в представництві служби доставки або при доставці кур’єром;

5. Строк, вартість і умови доставки замовлення.

5.1. Доставка і повернення замовлення виконується силами Продавця або транспортної компанії за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором або діючим законодавством. Строк доставки не може перевищувати 3 днів, якщо інший строк не погоджено сторонами.

5.2. Покупець погоджується, що у разі здійснення доставки товару третіми особами, а саме транспортними компаніями, які знаходяться за межами контролю Продавця. У разі затримки доставки товару з вини транспортної компанії, Продавець не несе відповідальності за затримку доставки товару.

5.3. Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів перевізника та додатково погоджується з Покупцем.

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Продавець зобов’язаний: - виконувати умови даного Договору; - виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця; - передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком в Інтернет – магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору; - перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

6.2. Продавець має право: -в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

6.3. Покупець зобов’язаний: - своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору. - ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця; - при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.

6.4. Покупець має право: - оформити замовлення в Інтернет – магазині; - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7. Порядок прийому та заміни товару неналежної або належної якості

7.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.  

7.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на сайті  https://mr520.com/return.html.

7.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

7.4. У випадку отримання Товару у належному стані, але при виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків пов’язаних із його використанням, Покупець має право на:

7.4.1. пропорційне зменшення ціни;

7.4.2. безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк;

7.4.3. відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

7.5. При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, такі роботи повинні бути виконані протягом 21 (двадцяти одного) дня з дати пред’явлення Товару. Датою пред’явлення Товару вважається дата його надходження до Продавця. В такому разі доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше п'яти кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.

7.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (Продавця), або фальсифікації товару, підтвердженої висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін умов Договору-оферті, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:

7.6.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

7.6.2. заміни товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

7.7. У такому випадку, при підтвердженні Продавцем істотних недоліків Товару та при волевиявленні Покупця, сплачені грошові кошти підлягають поверненню останньому на вказані ним реквізити протягом 7 (семи) календарних днів з дати підтвердження істотного недоліку Товару (що буде датою розірвання договору).

7.8. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється коштом Продавця.

7.9.  Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару належної якості має право обміняти на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим товаром. У такому випадку послуги перевізника оплачує Покупець.

7.10.  У будь-якому випадку повернення Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар.

8. Відповідальність сторін.

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.

8.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

8.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

8.5. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

8.6. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8.7. Відповідальність Продавця у разі зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними у Договорі обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

8.8. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцю у зв'язку з порушенням його прав (в т.ч. у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця ) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в двадцять гривень.

8.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Покупцю у разі невідповідності фактичних умов продажу згідно виставлених у оферті, є надання Покупцю права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо кошти фактично були оплачені Покупцем). Покупець має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів Транспортної компанії про доставку відправлення з Товаром Покупця).

9. Інші умови.

9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті www.mr520.com

9.2. Інтернет – магазин утворений для організації дистанційного способу продажу Продавцем, товарів через Інтернет.

9.3. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

9.4. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні і / або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним чотирнадцяти дням.

9.5. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

9.6. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет - магазину) і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Продавцем і Покупцем.

9.7. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

9.8. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу)

9.9. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним не тягне недійсності інших положень Договору.

9.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

10. Строк дії Договору та порядок його розірвання

10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження оплати на рахунок Продавця) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2.   Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.